Dietz Träningskoncept

 Training shoes

Du är unik - Och det borde din träning också vara

Vi alla skiljer oss från varandra, inte bara i våra fysiska förutsättningar utan även i våra intressen, vår ambition och slutligen i vår vardag. Dietz träningskonceptet utgår därför ifrån ett holistisk perspektiv. Det betyder att alla dessa faktorer som gör dig unik speglas i utformningen av din träning. 

 

 

Komponenterna i vårt koncept


Inställning & Personlighet
Vi alla har våra styrkor. I idealfallet ger dem oss en vägledning vad vi ska göra i våra liv, om det nu är i skolan, jobbet eller idrott. Ju bättre man känner till sig själv, desto mer inflytande får man i sina vägval. Vilket leder till positiv bekräftelse och ökat motivation att fortsätta.

 

Motivation

Motivationen är det som bestämmer vad vi gör och hur vi vill göra det. Det som motiverar oss kan vara så olika som vi själva. Det kan vara att prestera bra eller för att öka sin livskvalitet genom en bättre hälsa. Motivationen ligger till grunden för dina mål.

 

Mål

Motivation och målsättningen står i ett viktigt samband. Bara om jag känner till motivationen kan jag sätta rätt mål. Det betyder att jag även kan styra/öka motivationen med rätt målsättning. Till skillnad från motivation (som en drivkraft) är mål objektiv mätbar.*

*Att tex bli bäst i världen är ingen motivation utan redan ett mål. 

 

Implementering

När man förstår hur olika motivation och hur individuell målsättningen är, så kan man tänka sig hur mycket mer komplex implementeringen blir. De tre stora aspekter i detta är träning, livsstil och utrustning*. Alla tre påverkar varandra. Tex kan livsstilen anpassas efter träningen eller omvänt. Rätt utrustning kan skapa mervärde i träningen och livsstilen kan bestämma tillgång till utrusting.

*tillgång till utrustning, men även val av rätt utrustning. 

 

 

Hur vi hjälper till 


Inställning & Personlighet - För att se dina styrkor och din status quo gör vi alltid en noggrann assessment för alla våra coachings och träningsplaner. 

Motivation - I våra assessments går vi alltid in på din idrottsbakgrund och andra faktorer som är viktiga för att få veta vad som driver dig och vilka mål som är realistiska.

Mål - Det ligger enormt mycket värde i en träningsplanering som är bra utarbetat från grunden. Därför går vi genom hela assessment processen innan vi börjar med träningsplaneringen. Vi erbjuder dessutom konsultationer som täcker ett brett spektrum på träningsfrågor.

Implementering - Våra träningar utarbetas efter din idrottsprofil och dina förutsättningar och preferenser. Vi ser till att du får den typen av träning du behöver. Vi mäter effekten på din träning och gör justeringar där det är nödvändigt. Du kommer se att det gör skillnad. 

 

   

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.Peter Drucker, entreprenör

 

  

Det här kan vi erbjuda dig

 

Träningsplanering och coaching

Baserande på vårt träningskoncept erbjuder vi träningsplanering och coaching på alla nivåer. Beroende på dina mål kan du välja hur mycket stöd du vill få. Våra coachings ska tala för sig själv. Därför har vi inga bindningstider!

▸ VISA COACHINGMÖJLIGHETER

 

Konsultationer om träningsrelaterade ämnen

Vi erbjuder konsultationer via telefonsamtal och demonstrationer in persona. Dessa täcker bl.a träningsupplägg, träningsprogram, återhämtning, näring, val av utrustning, målsättning och tävlingsförberedning m.m.

▸ VISA KONSULTATIONER

 

Workshop

Vi erbjuder workshops om träningsplanering och paddelteknik. Vi kör vår workshop i våra lokaler i Dalsland eller hemma hos er vid gruppbokning.

▸ VISA WORKSHOPS

 

Single sessions

Ibland krävs det bara hjälp med enstaka element för att ge träningen ny fart. Vi erbjuder praktiska träningar/coachings som kan gå från allt mellan paddelteknik över materialoptimering till tävlingstaktik. 

▸ VISA SINGLE SESSIONS

 

Egna träningar i Dalsland

Våra vatten erbjuder unika möjligheter för paddling i både skyddat och öppet vatten. Vi erbjuder boende och gym för paddlare. Ni kan välja att köra träningen helt själva eller boka upp coachings under lägret. 

▸ VISA DALSLANDS PAKET

 

ABONNERA PÅ VÅRT NYHETSBREV